FANDOM


Az Archenland elleni támadás egy rövidebb nemzetközi konfliktus volt az 1014. narniai évben.

Támadás Archenland ellen
Narniai év: 1014
Korszak: Narnia aranykora
Előző konfliktus: Háború az óriások ellen
Következő konfliktus: Telmarin hódítás


ElőzményekSzerkesztés

Narnia aranykora alatt az ország uralkodói, a Pevensie testvérek kísérletet tettek a békekötésre a délen fekvő Calormen országával. E célból Susan királynő és Edmund király egy narnia küldöttség élén Tashbaanba utazott tárgyalni. Ekkoriban Rabadash herceg, Calormen uralkodójának, a tisrocnak fia éppen Susan királynőnek udvarolt, és egy esetleges házasság is tervben volt a béke szentesítésére. Mikor azonban a királynő a saját hazájában is megismerte a herceget, gyökeresen megváltozott az udvarlójáról alkotott képe. Visszautasításra viszont ekkor már nem volt lehetőség, hiszen Edmund király okfejtése szerint, amint Rabadash megtudná, hogy Susan királynő nem szándékozik hozzámenni, nyomban börtönbe vetné az egész küldöttséget:

"Úgy látom, nem egykönnyen szabadulunk innen. Míg a herceg azt hitte őt választod, szívesen látott vendégek voltunk. De az Oroszlán sörényére mondom, mihelyt kikosarazod, mindannyiónkat börtönbe vettet."
Edmund Pevensie[src]


Így a narniaiak Tumnus úr cselével titokban elhagyták Tashbaant a Tengerfény fedélzetén. Rabadash herceg felismerve, hogy átverték, haragra gerjedt, és könyörgött apjának, a tisrocnak, hogy rohanja le és pusztítsa el Narnia országát. Calormen uralkodója azonban, félve a Pevensie testvérek „varázserejétől” (úgy gondolták, a Fehér Boszorkány legyőzése csakis varázslattal mehetett végbe) nem akart nyílt háborúba keveredni Narniával. Rabadash ekkor egy tervvel állt elő: egy kicsiny sereg élén keresztüllovagol Archenlandon, amely ország Narnia déli határán áll. Miután elfoglalta Anvardot, Archenland fővárosát, innen kiindulva törne be Narniába, hogy elfogja Susan királynőt, a tisroc pedig később óhaja szerint olvaszthatná be Narniát a birodalmába. A terv elnyerte a tisroc tetszését, és engedélyt adott Rabadashnak, ám valójában számára mindegy volt, hogy fia győzelmet arat vagy elbukik.

A konfliktusSzerkesztés

Azt azonban senki sem tudta, hogy Rabadash tervéről két utazó is tudomást szerzett: Aravis, egy kényszerházasság elől menekülő fiatal, calormeni tarkheena és Shasta, aki valójában Cor volt, Archenland rég eltűnt hercege. Miután felfedezték a calormeniek tervét, északra siettek, hogy figyelmeztessék Lune királyt, Archenland uralkodóját a közeledő veszélyről. Sikerült végig egy lépéssel Rabadash serege előtt járniuk, így Shasta végül időben átadhatta a hírt a támadásról apjának (habár ekkor még nem tudta, ki is valójában Lune király). Habár Rabadash serege ostrom alá vette Anvardot, a Lucy királynő és Edmund király vezette narniai felmentő sereg segítségével sikerült legyőzni a calormenieket az anvardi csatában. Rabadash herceget elfogták, és ezzel a konfliktus végére pontot tettek.

KövetkezményekSzerkesztés

Az Anvardban megjelenő Aslan büntetésként Rabadasht szamárrá változtatta, habár megadta neki a lehetőséget, hogy Tashbaanba visszazarándokolva a nagy ősi ünnep napján visszaváltozhasson emberré, ám soha többé nem mehetett messzebb Tashbaantól tíz mérföldre, ha nem akarta, hogy az átok visszavonhatatlanul rászálljon. Shasta pedig miután megtudta, hogy ő Cor herceg, Lune király fia, visszanyerte törvényes helyét az archenlandi trón örököseként.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki